Percussionaire IPV

Een revolutionaire behandelmethode voor patiënten met ademhalingsaandoeningen

Flowventilatie of zoals voorheen Intra Pulmonale Percussie ventilatie (IPV) en percussietherapie van Dr. Forest Bird is zowel de ‘nieuwe’ methode van beademen als dé oplossing voor behandeling van patienten met obstructieve en/of restrictieve ademhalingsaandoeningen zoals COPD, CF (Cystic Fibrosis bronchiectasie, bronchiolitis en compressieatelectase.

IPV2C

De IPV®-2C is geschikt voor neonaten (te vroeg geborenen), kinderen, volwassenen als bejaarden

Na één behandeling met de IPV®-2C neemt de benauwdheid van de patiënt zienderogen af en draagt het bij tot het algemeen welbevinden van de patiënt. De IPV®-2C is niet alleen geschikt voor patiënten met chronische long-aandoeningen maar ook te gebruiken bij acute trauma’s zoals het verwijderen van schadelijke rookinhalatiedebris uit de longen tot aan het verwijderen van taai slijm bij beschadigd en geïnfecteerd longweefsel. De IPV®-2C verwijdert ook binnen afzienbare tijd en geheel veilig het meconium uit de longen van neonaten.

Behandeling met de IPV®-2C voorkomt ongewenste complicaties
Het principe van beademen volgens de methode Bird berust op een flowgestuurde beademing, eventueel aangevuld met toevoeging van kleine luchtflows (percussies ook wel IPV), in hoge frequentie maar onder lage druk aan de niet, spontaan of begeleide ademende patiënt. Tezamen met een combinatie van een aërosoltoediening zorgt het bovendien voor een vibratie-effect. Met als resultaat de mobilisatie van de secreties in de diepere longdelen.

Kenmerk klassieke beademing

Klassieke beademingsmachines werken daarentegen door middel van kleppen en zijn tijdgestuurd. De druk die wordt toegediend is regel- en meetbaar. De onbekende parameter is de druk die ontstaat in de longen. De overdruk die daarbij ontstaat in gezond longweefsel kan resulteren in ongewenste degeneratie van het aangedane en te behandelen longweefsel zoals VAP (ventilator associated pneumonia) of nog ernstiger een VILI (ventilator induced lung injury). Met de IPV®-2C behandelt u, of nog beter,voorkomt u juist deze ernstige complicaties.

Waar kunt u de IPV®-2C inzetten?

De IPV®-2C is een handzaam, compact en bovenal mobiel apparaat. Bevestigd aan een rolstandaard, kunt u het apparaat op iedere willekeurige afdeling binnen het ziekenhuis inzetten. Één apparaat voor het hele ziekenhuis! Laag in aanschafkosten, hoog in productiviteit en effectiviteit.

Voordelen:

  • Mobiliseert bronchiale en pulmonale secreties
  • Methode geeft patiënt controle over eigen ademhaling, voorkomt paniekreacties en bevordert het algemeen welbevinden van de patiënt
  • Toepasbaar bij patiënten in chronische of acute fase
  • Actieve medewerking van de patiënt is niet strikt noodzakelijk. Deze methode kan gebruikt worden voor de behandeling van zowel baby´s, kinderen, volwassenen als bejaarden.
  • Toediening van medicatie via de aërosolgenerator
  • Afzonderlijk te gebruiken maar ook te gebruiken in combinatie met gangbare beademingsmachines kostenbesparend, vermindering medicijngebruik, vermindering antibiotica
  • Mobiel apparaat is overal toepasbaar, te gebruiken op zowel de Intensive care als de Spoedeisende hulp, longafdeling, kinderafdeling, kraamafdeling enz.

 

Demonstratie

Voor een uitgebreide demonstratie van TRUE-IPV® ook wel Intra Pulmonale Percussie therapie en of Ventilatie in de praktijk kunt u contact opnemen met AllMedical B.V. Het percussieteam maakt graag een afspraak voor een demonstratie in uw eigen ziekenhuis of in één van de ziekenhuizen, die deze therapie inmiddels toepassen.

Opening Longexpertisecentrum in de Meern 1 maart 2022

TRUE-IPV®